Om Tryckfallsjägarna AB

Tryckfallsjägarna AB är ett specialistföretag inom rörläcksökning och skadeutredning med säte i Stockholm. På förfrågan – även vid akuta fall – erbjuder vi våra tjänster i hela Sverige med kort inställelsetid.

Att lokalisera dolda läckage är ofta svårt och fordrar lång erfarenhet om så väl konstruktionen i fråga som hur och med vilka instrument läckaget kan fastställas. Vi som arbetar på Tryckfallsjägarna har lång och gedigen erfarenhet från VVS-/bygg- eller fastighetsbranschen. Vår kunskap och erfarenhet i symbios med en mätinstrumentpark i framkant gör att vi kan lösa alla frågeställningar inom området läcksökning.

För Tryckfallsjägarna står alltid kunden i fokus och vår högsta prioritet är att skapa långvariga relationer med alla våra kunder. Utöver att leverera en högkvalitativ utredning eftersträvar vi också att ge den bästa servicen där kunden hela tiden informeras om uppdragets status. Ingen kund är för stor eller för liten för oss. Vi erbjuder våra tjänster till bland annat kommuner, VVS- och byggföretag, försäkringsbolag, bostadsrätt- och samfällighetsföreningar, fastighetsbolag samt privatpersoner.